Automatizácia a dáta

Buďte skutočne efektívny a zlepšujte sa

Automatizácia a dáta

Efektívne komunikovať aj s väčším množstvom uchádzačov alebo vyhodnocovať výkon vašich náborov či tímu – s Teamiom je to malina. Tiež postráži duplicity, GDPR súhlasy alebo vám ukáže len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú konkrétne kritériá.

Automatické spracovanie uchádzačov

Ukladanie údajov, filtrovanie ani stráženie GDPR vám už vrásky na čele robiť nebudú. Systém za vás tiež skontroluje duplicity, nové informácie spáruje s tými z histórie a pomôže vám vyradiť z procesu zjavne nevhodných uchádzačov. Poďte sa pozrieť, ako to Teamio všetko zvláda.

Načítanie údajov z PDF a kontrola duplicít

Načítanie údajov z PDF a kontrola duplicít

PDF aj ďalšie formáty CVčka dokáže Teamio prečítať a spracovať automaticky. Vyplní základné údaje o uchádzačovi a uloží ho medzi vašich uchádzačov. Zároveň skontroluje, či sa informácie nezhodujú s údajmi niektorého uchádzača z minulosti. Jedným kliknutím tiež môžete uchádzačov požiadať o GDPR súhlas s účasťou vo vašom archíve talentov. Aj na to Teamio myslí.

Triedenie podľa údajov z dotazníka

Triedenie podľa údajov z dotazníka

Majú potrebný vodičský preukaz? Majú aktívnu angličtinu? Vytvorte si vlastné dotazníky a overte si, že uchádzači spĺňajú potrebné predpoklady. Ba čo viac! Vďaka odpovediam v dotazníkoch môžete niektorých uchádzačov automaticky zamietnuť alebo si ich roztriediť podľa jednotlivých parametrov.

Archív uchádzačov v súlade s GDPR

Archív uchádzačov v súlade s GDPR

Končí sa pri niektorom kontakte lehota súhlasu so spracovaním osobných údajov? Teamio vás na to upozorní 2 mesiace vopred. Prekliknutím do agendy môžete následne všetky dotknuté kontakty hromadne požiadať o predĺženie súhlasu. Uchádzači, od ktorých súhlas nezískate, Teamio po vypršaní lehoty automaticky vymaže zo systému. Vašu GDPR bezpečnosť berieme vážne.

Načítanie údajov z PDF a kontrola duplicítTriedenie podľa údajov z dotazníkaArchív uchádzačov v súlade s GDPR

Štatistiky a reporty

Odkiaľ vám chodia najlepší uchádzači? Ako sa vám darí pri nábore? Dosahujete ciele? Koniec otázok a domýšľania. Teamio vám dá jasné odpovede. To sa vám bude pracovať jedna báseň.

Analýza úspešnosti vašich zdrojov

Analýza úspešnosti vašich zdrojov

Teamio vám ukáže kvalitu aj kvantitu. Teda odkiaľ k vám prichádza najviac záujemcov o prácu, ale aj odkiaľ sa ozýva najviac adekvátnych uchádzačov. Alebo aké sú najčastejšie dôvody zamietnutia. Vďaka tomu viete, kam prihodiť nabudúce peniaze a máte v ruke argumenty pre strategické vedenie HR.

Meranie rýchlosti vášho tímu

Meranie rýchlosti vášho tímu

Kto je vo vašom tíme najrýchlejší v odpovedaní uchádzačom? A kto, naopak, nábory skôr brzdí? Motivovať svoj tím môžete aj súťaživosťou – využite prehľadný rebríček vášho tímu. Veď viete, že rýchlosť pri nábore môže ovplyvniť, akých kvalitných uchádzačov získate.

Prehľadné grafy na reporting

Prehľadné grafy na reporting

Stačí raz pozrieť a všetko je jasné. Vďaka prehľadnému dashboardu získate okamžite rýchly prehľad o aktuálnom stave náborov vrátane porovnania s predchádzajúcim obdobím. Grafy si môžete na jedno kliknutie stiahnuť ako obrázok a tabuľky pohodlne skopírovať, napríklad, do Excelu a pracovať s nimi ďalej.

Analýza úspešnosti vašich zdrojovMeranie rýchlosti vášho tímuPrehľadné grafy na reporting

Automatizovaná komunikácia

Teamio vám pomôže s tým, aby vás uchádzači nezaradili do škatuľky „Vôbec mi na životopis neodpovedali“. Vieme, že osobný prístup je nenahraditeľný, no automatické odpovede vám pomôžu nadviazať vzťah s vašimi kandidátmi a zároveň vám ušetria čas.

Zdieľané alebo osobné šablóny správ

Zdieľané alebo osobné šablóny správ

Firemné šablóny môžete vytvoriť pre seba aj pre kolegov tak, aby komunikácia každého z vás bola jednotná a profesionálna. Oni nebudú musieť vymýšľať, ako to napísať, a vy budete mať istotu, že aj nepríjemné správy oznamuje vaša firma vždy korektne a priateľsky. Malá zmena, veľký efekt.

Hromadné správy

Hromadné správy

Poslať správu viacerým uchádzačom naraz? V Teamiu to zvládnete s eleganciou primabaleríny bez toho, aby príjemca odhalil, že ide o hromadnú správu. Jednoducho si vyfiltrujete príjemcov, zvolíte akciu, ktorú plánujete vykonať, doplníte potrebné detaily a môžete posielať.

Oneskorené zamietnutie

Oneskorené zamietnutie

Odmietnuť uchádzača môžete, samozrejme, obratom. Ak však vidíte, že by to pôsobilo príliš unáhlene, môžete správu doručiť s decentným oneskorením. Ako si ale pamätať, kedy koho kontaktovať? Nijako. V Teamiu nastavíte dátum, kedy sa e-mail s odmietnutím odošle. Samozrejme, môžete využiť aj šablóny správ.

Zdieľané alebo osobné šablóny správHromadné správyOneskorené zamietnutie

Dotazníky s automatickým vyhodnotením

Jeden dotazník prezradí viac ako sto riadkov motivačného listu. Pripravte si dotazník na mieru pre svojich uchádzačov so všetkými dôležitými otázkami.

Dotazník k odpovedi na inzerát

Dotazník k odpovedi na inzerát

Pýtajte sa na skúsenosti, školenia alebo veľkosť topánok, ak musíte. V Teamiu si pomocou pár kliknutí vytvoríte dotazník z vlastných otázok a odpovede na ne nájdete pekne pokope v našom systéme. Neviete, ako začať? Tak sa odrazte napríklad od predpripravených šablón. Alebo nám zavolajte.

Vytvorte si dotazník s predvýberom

Vytvorte si dotazník s predvýberom

Niektoré parametre sú dôležitejšie ako iné a rovnako aj odpovede na otázky v dotazníku. Ako sa v nich nestratiť? Pustite sa do toho s Teamiom. Jednotlivým odpovediam v dotazníku priraďte rôzne bodové ohodnotenie a nechajte si roztriediť jednotlivých uchádzačov podľa dosiahnutého skóre.

Môžete si nastaviť aj minimálny limit a uchádzačom, ktorí ho nedosiahnu, môže Teamio rovno poslať správu s odmietnutím.

Zamietnutie uchádzačov na základe dotazníka

Zamietnutie uchádzačov na základe dotazníka

Odpovedal uchádzač na otázku v rozpore s tým, čo požaduje pozícia? Alebo nenazbieral odpoveďami dosť bodov? Tak potom musí ísť z kola von. Teamio vám automaticky označí všetkých kandidátov, ktorí nespĺňajú stanovené požiadavky. Ak si to želáte, môže im rovno poslať správu s odmietnutím.  Je to na vás.

Dotazník k odpovedi na inzerátVytvorte si dotazník s predvýberomZamietnutie uchádzačov na základe dotazníka